16 January 2015

ウロボロス Ouroboros


Title: ウロボロス Uroborosu (Ouroboros)
English Title: Ouroboros

Ryūzaki Ikuo and Hibino Mizuki