01 April 2014

我的自由年代 In A Good Way


Title: 我的自由年代 Wǒ de Zìyóu Niándài
English Title:
  • In A Good Way
  • My Era of Freedom
  • My Years of Freedom

鄭人維 Zhèng Rén Wéi廖日祁 Liào Rì Qí
謝慶祐 Xiè Qìng Yòu, also known as Ah Qing

崔心琪 Cuī Xīn Qí, also known as Tracy

丁小薇 Dīng Xiǎo Wēi